Keskisen Mylly Oy

Keskisentie 74
35700 Vilppula
puh: +358 3 471 6532
tilaukset@keskisenmylly.fi